Игри

Информация за страница Кнежа

Кнежа е град в Плевенска област, Централна Северна България. Градски статут официално получава през 1943 г, а също така е административен и стопански център на едноименната община. Името на селището се свързва със славянския произход на населението, което започва да се настанява по тези краища в началото на 7-ми век. Думата Кнаж се среща в редица документи както през ранното Средновековие, така и в по-късното. През 16-ти век името на селището се среща в османската документация с двойнствен характер. Османската власт го наричала Исмаил Бунар. Промяната се обуславя от различни по характер причини – социални, икономически и политически. Известно е, че за награда османските военачалници наследствено ставали господари на села заедно със земята и живеещите в тях хора, наречени тимари. Населението обработва земята, а доходите се събирали от феодала. Освен това владетелите често кръщавали селата със своите имена, това било обичайна практика. Градът през 17-ти век се управлявал от Исмаил.

   Съществува теория, според която произхода на името на града се свързва с босненския род  Кнежевич. Родоначалникът на тази владетелска фамилия е с роднински връзки с полските крале от1392 до 1396 г. и е крал на Босна. Градът се намира в северозападната част на страната. Землището е около 170 – 180 хил. дка и заема централната част на равнината между реките Дунав, Искър и Скът съответно на север, изток и запад. От югозапад към североизток пък протича рекичка, известна с името Гостиля. По пътя си тя протича през землището на Търнак и като малко поточе навлиза в града, приемайки водите на други извори и поточета. Градът е разположен в централната част на Дунавската равнина. Общата характеристика на релефа е равнинен, а по-голямата част от терена е с надморска височина от 100 до 200 м. Абсолютното морско равнище пък е 62 м. През последните 10 години значително е намаляло използването на торове и препарати за растителна защита, което влияе положително за естественото възстановяване на почвите. На територията на общината няма химически замърсени почви, което го прави подходящ за произвеждането на екологично чиста продукция.

   Още от древни времена благоприятните климатични и почвени условия са привличали хората към земите на Дунавската равнина. Хората всеки ден са водили люти борби за своето оцеляване и минавайки край тези земи и виждайки ги обезлюдени, са се заселвали в тях. В историческите епохи тези земи са се обитавали от траки римляни. Траките продължават да обитават района на Кнежа и през желязната епоха. Преди години една от издигащите се точно до града тракийски могили е разрушена. В основата на могилата е изровено тракийско погребение чрез изгаряне на трупа, а заедно с него е открито и тракийско въоражение. То включва железен меч, върхове на копия и др. През 1936 г. в центъра на града са открити множество римски монети. Те са символ на победите на римската армия и на щастието на войниците. Монетите са сечени в различни краища на империята, което означава, че не са правени с цел да задоволяват локалните нужди, а са били в обръщение на цялата империя. Последните монети са сечени по времето на император Деций Траян, властвал от 248 до 251 г.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker